REVIEWS

REVIEWS

Dabur Mr. Ajay Krishnamurthy.

Dabur Mr. Biplab Bakshi.

Dabur Mr. Rahul Pise.

Dabur Mr. Rahul Singh.

Dabur Mr. Ratnesh Tiwari.

Dabur Ms. Nancy Kushwaha.

Tata Power Mr. Saugata Sarkar.

Tata Power Mr. Subhrajit Kundu D.

TPNODL Mr. Bickramadittya Das.

Danone Nutricia India Mr. Sumeet Guha.

Dabur Mr. Narendra Agrawal.

Tata Power Mr. Gouri Sankar .

Dabur Mr. Abhinaba Das.

Dabur Mr. Pushkar Patel.

Dabur Ms. Deeksha Athavale.

Dabur Mr. Aravinth Subramonian.

Danone Nutricia India Mr. Karan Kapoor.

Tata Power Mr. Ajay Jhankara.

Tata Power Mr. Anup Jawase .

Tata Power Mr. Jitendra Sahoo.

Tata Power Mr. Mani Bhushan.

Tata Power Mr. Pankaj Shukla.

Tata Power Mr. Priyajit Nandi.

Tata Power Mr. Radhesh Kishor.

Tata Power Mr. Subhrajit Kundu.